©2023, BƯU ĐIỆN TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 12 đường Giải Phóng, Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 03503867959. Website: buudiennamdinh.vn